Rijbewijs ingenomen door politie of CBR

Uw rijbewijs is ingenomen

Wanneer uw rijbewijs wordt ingenomen door de politie dan kan dit verschillende oorzaken hebben. Vaak is het een gevolg van een flinke snelheidsovertreding of van overmatig alcoholgebruik van de bestuurder. Een andere veelgehoorde reden is het rijgedrag van de bestuurder dat een gevaar op de weg oplevert. Wanneer u uw rijbewijs kwijt bent mag u officieel niet meer rijden en wanneer u ter plekke uw rijbewijs kwijt raakt mag u dus ook niet meer de auto naar huis brengen. Dit zal de politie voor u doen. Wel is het natuurlijk zaak dat u zo snel mogelijk uw rijbewijs terugkrijgt.

Rijbewijs ingenomen door de politie

Wanneer u de regels overtreedt dan is de politie gerechtigd om uw rijbewijs in te vorderen. Er zijn verschillende voorbeelden te noemen waarbij de politie het recht heeft om uw rijbewijs in te vorderen. Enkele van deze voorbeelden zijn:

  • Overmatig drankgebruik
  • Grove snelheidsovertredingen
  • In gevaar brengen van verkeersveiligheid
  • Drugsgebruik

Rijbewijs kwijt

Als u uw rijbewijs kwijt bent dan wordt dit rijbewijs door de politie naar de officier van justitie gestuurd. De officier van justitie beslist vervolgens over het lot van het rijbewijs. Dit dient hij binnen 10 dagen na de invordering te doen. Wanneer de officier van justitie dit heeft besloten krijgt u automatisch thuis een bericht. Vanzelfsprekend kunt u zelf contact opnemen met het openbaar ministerie van uw arrondissement wanneer u niet binnen 10 dagen bericht krijgt.

Beslissing van de officier van justitie

De officier van justitie beslist over het lot van uw rijbewijs. Hij heeft hierbij doorgaans de keuze uit de volgende opties:

  • U krijgt uw rijbewijs terug
  • U krijgt uw rijbewijs terug, maar niet direct

Zwaardere straffen

Wanneer u niet direct uw rijbewijs terug krijgt dan is de overtreding vaak ernstig geweest of bent u reeds meerdere malen betrapt op het maken van hetzelfde vergrijp. Natuurlijk staat hier een zwaardere straf op en wanneer dit het geval is zet de officier van justitie hier een zwaardere straf op.