Rijbewijs ingevorderd door politie of CBR

Het innemen van uw rijbewijs

Wanneer u een overtreding begaat in het verkeer dan kan het zijn dat de politie uw rijbewijs inneemt. Wanneer dit het geval is dan mag u onder geen enkel beding meer als chauffeur in een auto stappen. Dit houdt dus in dat als u staande wordt gehouden en uw rijbewijs in moet leveren, dat u uw auto niet eens meer naar huis kan rijden. Er zijn verschillende manieren waarop uw rijbewijs ingenomen kan worden door de politie. Op het moment dat u uw rijbewijs kwijtraakt is het belangrijk dat u deze zo snel mogelijk weer terugkrijgt.

Invorderen van uw rijbewijs door de politie

Wanneer uw rijbewijs wordt ingevorderd door de politie dan zal dit niet zonder oorzaak zijn. Er zijn zoals gezegd verschillende manieren om uw rijbewijs kwijt te raken. De politie heeft het recht om uw rijbewijs in te vorderen wanneer u zich schuldig maakt aan een van de volgende wetsovertredingen:

  • Flinke snelheidsovertredingen
  • Verkeersveiligheid in gevaar brengen
  • Drankgebruik
  • Drugsgebruik

Mocht uw rijbewijs worden ingenomen vanwege het schuldig zijn aan een van bovenstaande feiten dan zal de politie uw rijbewijs doorsturen naar de officier van justitie. De officier van justitie zal vervolgens uitsluitsel geven over het lot van het rijbewijs. Dit gebeurt doorgaans binnen 10 dagen waarna u automatisch thuis bericht krijgt. Ontvangt u geen bericht dan kunt u natuurlijk zelf contact opnemen met het openbaar ministerie van uw plaatselijke arrondissement.

Officier van justitie

De officier van justitie heeft bij deze beslissing de keus om u uw rijbewijs terug te geven of om deze niet direct terug te geven. Wanneer u een relatief lichte overtreding heeft begaan dan zult u uw rijbewijs vaak zonder problemen terugkrijgen met een waarschuwing erbij. Heeft u echter een zwaardere overtreding begaan of valt u in herhaling dan kan het zijn dat de officier van justitie uw rijbewijs langer inhoudt.

Ongeldig verklaren van rijbewijs door CBR

Naast de politie kan ook het CBR er voor zorgen dat uw rijbewijs tijdelijk ongeldig is. Dit kunnen ze doen naar aanleiding van een mededeling door de politie aan het adres van het CBR.

Geschiktheid auto rijden

Wanneer de politie een melding doet bij het CBR, dan heeft het CBR alle reden om te twijfelen aan de geschiktheid van deze persoon om een motorvoertuig te besturen. Aangezien een van de belangrijkste taken van het CBR is om de veiligheid om de weg te garanderen kan dit makkelijk lijden tot het ongeldig verklaren van een rijbewijs, om zo andere weggebruikers te beschermen.