Theorie rijbewijs C voor vrachtwagen

Uw theorie halen voor uw vrachtwagen

Voor het rijden in een vrachtwagen is een Nederland een apart rijbewijs nodig. Dit houdt in dat het normale rijbewijs B voor de personenauto hier niet genoeg voor is. Hiervoor is er het rijbewijs C, het vrachtwagenrijbewijs. Wanneer u besloten hebt om het vrachtwagenrijbewijs te halen dan zult u hiervoor een theorie- en een praktijkgedeelte voor moeten halen. Wanneer u wilt deelnemen aan het praktijkgedeelte dan zult u echter reeds in het bezit moeten zijn van een theoriecertificaat.

Het theorie-examen voor uw vrachtwagen

Wanneer u wilt deelnemen aan het praktijkexamen voor uw vrachtwagenrijbewijs dan zult u reeds in het bezit moeten zijn van een drietal theorie-examens. Hieronder vindt u een overzicht van deze drie theorie-examens met uitleg erbij:

Verkeer C

Verkeer C is het theorie-examen dat de kennis toetst van de geldende verkeersregels voor vrachtauto’s alsmede de toepassing ervan. Het examen bestaat uit zo’n 50 vragen waarvan er 43 goed beantwoord moeten worden wil men slagen. Wanneer men Verkeer C haalt dan is de uitslag hiervan een jaar geldig

Administratie Goederenvervoer Rijbewijs

Het theorie-examen administratie goederenvervoer rijbewijs is een toets die de kennis en het inzicht op het gebied van vervoersadministratieve zaken behandelt. Bij dit examen zijn er 40 meerkeuze vragen waarvan er 32 goed beantwoord moeten worden wil men het examen succesvol afleggen. Dit resultaat is zelfs 2 jaar geldig.

Techniek rijbewijs

Tenslotte is er nog het techniek rijbewijs. Bij het theorie-examen hiervan wordt de kennis getest van de voertuigtechnische aspecten van een vrachtwagen die gericht zijn op veiligheid. Ook dit zijn weer 40 meerkeuzevragen waarvan men er 32 goed zal moeten beantwoorden om te slagen. Ook hiervan is het resultaat 2 jaar geldig.