Theorie rijbewijs D voor touringcar

Uw theorie halen voor uw touringcar

Wanneer u een touringcar wilt besturen dan heeft u hierbij niet voldoende aan uw rijbewijs B voor personenauto’s. Wanneer u namelijk een voertuig wilt besturen dat is ingericht voor het vervoer van 8 personen of meer dan zult u een speciaal rijbewijs moeten halen. Dit rijbewijs wordt ook wel rijbewijs D genoemd. Het behalen van rijbewijs D bestaat naast het praktijkexamen ook uit een theorie-examen. U moet zelfs in het bezit zijn van het theorie-certificaat voordat u deel kunt nemen aan het praktijkexamen.

Het theorie-examen voor uw touringcar

Voordat u deel kunt nemen aan het praktijkexamen zult u in het bezit moeten zijn van het theorie-certificaat van het rijbewijs D. Het theorie gedeelte van het rijbewijs D bestaat uit een tweetal delen, te weten:

  • Theorie-examen rijbewijs + vakbekwaamheid deel 1
  • Theorie-examen rijbewijs D deel 2

Theorie deel 1

Het eerste deel bestaat uit een vijftigtal meerkeuze vragen die gaan over verkeer en techniek van toepassing op de touringcar. Het toetst de kennis en toepassing van verkeersregels en kennis van technische aspecten van de touringcar. De geldigheid van het certificaat is 2 jaar wanneer u het examen succesvol afrond.

Theorie deel 2

Het tweede deel behandelt 40 meerkeuze vragen die betrekking hebben op vervoersadministratie zaken, hetgeen van belang is bij touringcars. Van de 40 meerkeuze vragen moet u er 32 goed beantwoorden wanneer u wilt slagen. Ook het certificaat wat u hierbij haalt heeft een geldigheid van twee jaar.

Uitslag van het theorie-examen rijbewijs D

Wanneer u het theorie-examen doet voor het rijbewijs D dan worden de uitslagen vaak direct nagekeken en bekend gemaakt. De uitslag die u hier krijgt is echter voorlopig omdat er nog een tweede controle plaatsvind op het examenbureau van het CBR.

Correctie op de uitslag

Blijkt hieruit dat de eerder verstrekte uitslag niet correct is dan krijgt u daar binnen 14 dagen bericht van. Mocht u geen bericht krijgen dan is de uitslag definitief.